Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MIJNE DANKBAARHEID. u$

Uw goedheid wil die wel ontvangen, 't Zij in Gebeden of Gezangen: En zoude ik dan, uit liefde en pligt, Mijn Dankbaarheid niet in Gedicht Aan U, mijn lieve Heiland, toonenf Ja met uw Doehteren en Zooilen , Zoo hier beneên, als in het Hof Der Englen, zal ik vart uw' lof, Uw* grooten naam' ter eere, zingen , Als een van uwe Gunftelingen. — Ach! leer mij op uw wegen gaan; Bcftuur, door uwen Geest, mijn daên; Doe Gij mijn ziel zijn.werking voelen, Wanneer dc Booze llaat aan 't woelen. En 't kwaad uit zijnen Wortel fpruit. Ach! Heiland! roei die ondeugd ultj Gij weet, zij komt geduurig weder; Gij weet, mijn kragt is veel te teder Tot wederftand; dat uwe kragt, Dan in mijn zwakheid word' volbra'gtï Ach ! wil dan in mijn ziel regecren, En mij den liefde-en dankpligt lceren^, Zoo zal ik, zondig gruwlijk ftof, Door U gevormd tot uwen lofj

H 2 %Ux

Sluiten