Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOEWIJING

Drie groote dagen van den voortgevluchten tijd, In mijn Gezang befchouwd, zijn aan U toegewijd, é» Dierbre Vorst en Heer des Hemels en der Aarde! Ik weet mijn ocfFening heeft op zich zelf geen waarde; Maar daar uw vricndlijk oog ontfermend op mij ziet, Gcdoogtge dat ik ook uwe eer melde in mijn lied; 't Gcbreklijk poogen wiltge uit zuivre gunst ontvangen, Terwijl gij eeuwig zijt het voorwerp mijner zangen.

Sluiten