Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRIE DAGEN,

EERSTE ZANG.

Ik vod ccn nieuwe drift door al mijne adren fpcclen

Tot Godgewijd.cn zang, die mij de ziel kan (Treden,

En voeren naar om hoog, op wieken van 't Gebed.

Drie groote dagen, op mijn fnaartuigthans gezet,

Zijn 't leerzaam voorwerp van mijn heilbcfpiegcliugcn,

De vindingrijke ftof, waarvan mijn hart zal zingen :

En de eerfte van die drie is juist de zesde dag

Der vorming van 't Hcel-al, toen Adam 't licht eerst zag',

De tweede, wanneer God van al zijn werken rustte,

En 't eerfte menfehenpaar zich in zijn God verlustte:

De derde is mij de dag, toen God de Waereld fchiep,

Die Hij, door zijn bevel, uit niet te voorfchijn riep ,

En de eerfte dag der Week, waarop na veertig ecuwen,

De Levensvorst, mijn roem, de kruisling der Hebreeuwen,

Zichzelf weêr 't leven gaf, en winnaar van den dood,

Dien aan zijn zegekoets met ftaalen kcetnen floot:

Dit is het grootfehc ontwerp van deeze heldenzangen,

En 't doel van mijnen geest: koorn, boete ik mijn verlangen;

II 4 P;

Sluiten