Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tt-^. -«-o. -w in -|T"V <t TSlT

DERDE ZANG.

Rijs, eerste Dag der week, en doe me, in 't üchtendkriekeqa

Door d'adem van den wind, den geur der kruiden rieken.

Die door de liefde voor mijn' Heiland zijn vergaard ,

En tot uwe aankomst door de Vrouwen uitgefpaard.

Wijk, fcheemrend duister, wijk!— rijs, blijde dag der dagen!

Ik zal de traanen van mijn weenende oogen vaagen;

Ik voel mijn vreugd gewekt, o vreugd der Christenheid!

Om 't zalig heil, dat u door Christus is bereid.

Hoe lieflijk ftraalt uw licht van 't vrolijklichtend oosten ,

Om al Gods vrienden door het waare licht te troosten!

■Triumf! mijn Heiland, die aan 't licht het aanzijn gaf,

Is levend opgeftaan, verreezen uit het graf!

O Geest van Christus Teer me, in mijn befpiegelingen ,

Van deezen blijden dag geloovig op te zingen!

Geef vuur en aandrift aan mijn blijde poëzij,

En fta mij door genaê met uwen invloed bij;

Wil me in 't bewerken van dit zangfluk niet begeeven j

Maar blijf voor mijne ziel het leven van haar leven,

K 5 Op

Sluiten