Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6o DRIE DAGEN.

Hadd' zijne liefde 't niet voor U alzoo befchikt,

Dat gij bemoedigd wierdt, en döor die maar verkwikt,

Wie kan door't Dichtpenfeel uw hartsvervoering maaien9

Die wisfeling van vreugd en droefenis bcpaaleu,

Voorbeelden van de deugd en waare Heiiandsmin ,

Der Englen boodfehap hield voor U vertroosting in :

Ja, dat nog verder ging, u meer tot vreugd moest ftrekkeiii

Uw dierbrc Jezus wou zig zelf aart U ontdekken :

Geen planter van den Hof Marie is U ontmoet;

Neen, 't was uw eigen Heer, dien gij toen hebt begroet.

Hoe voeldetge, op dat pas, uw hart in min ontgloeien

Toen Hij uw' eigen naam deed van zijn lippen vloeien!

Vol eerbied en verbaast, vielt gij in 't ftof voor Hem,

En luisterdet verrukt naar zijne liefdeftem,

Die U bevelen gaf aan zijn geliefde vrinden:

Uw voeten werden toen gelijk aan die der hinden ;

Gij rendet over weg naar zijne Apostelfchaar,

En haastet U tot hen met die zoo blijde maar.

Geen dorstende aarde ontving ooit milder Hcmelzegen,

Na fehraalte en droogte, door verkwikkelijken regen,

Dan deeze vroome Liên door uw gepast Verhaal;

Maar hoe gepast dit is, zij twijflen altemaal,

En hoop en vrees doet hen, nu dus, dan anders, fpreeken,

Tut dat de zekerheid der zaak hun is gebleeken,

En

Sluiten