Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE ZANG. 165

Och! laat die zelfde Geest mij leiden op het fpoor

Van uw gerechtigheid, geheel mijn leefkring door!

Laat mij, door uw genaê,zijn werking in mij voelen :

Kruis gij mijn' ouden mensch; bedwing mijn zondig woelen;

Vernieuw mij naar uw beeld in waare heiligheid,

En maak mij tot uw' dienst van harte toch bereid.

Dan zal de Dag, waarop ge, o Heiland! zijt verreezen ,

Die Eerfte Dag der week, voor mij een feestdag weezen,

Terwijl uw dood, uw graf en uw verrijzenis,

Mijn leven , troost en hoop in 't wagglend leven is.

Ik zal, fchoon ilamelend, naar mijn befpiegelingen,

Door uwen Geest geleid, van uwe opftanding zingen,

En leggen reis op reis, Genaderijke Heer!

Mijn fchulden altemaal op uw randfoen ter neêr. —■

L 3 MIJNE

Sluiten