Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M IJ N E LIEFDE. x6;

Huwlilcsmin, niet af te beelden

Door het fijnfte konstpencecl, Nog hoe fchoon ook Dichters fp echten

Van de Liefde, zacht en cél, Nooit getroffen zoo aanminnig ,

Zoo bekoorlijks malsch en zoets Zoo goedaardig en zachtzinnig,

Als zij immer wcezen moec. Geen Anakreonfche Zangen,

Hoe betovrend van geluid , Boeten immer aan 't verlangen

Van de Liefde, aan Deugd vertuit; Want daar zij, door 't dartel fpeeleu

Van de min en boog en fchicht, Christiijke ooren dra verveelen,

Wordt de kuisfche ziel ontdicht. Maar ik zing, voor U, mijn Waarde!

Van de Liefde, op Deugd gegrond,

L 4 Tic

Sluiten