Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i63 MIJNE LIEFDE AAN MIJNE

Die Gods goedheid ons op aarde

Schenkt, in 't heilig Trouwverbond; Daar ge, in dat gezellig leven ,

Godvrucht en bevalligheid, U ten lierfel mild gegceven,

Voor mijn manlijk oog verfpreidt. En uw kinderlicvend harte,

Aan mijn Kroost uit de eerde Trouw, Steeds betoont, in vreugde en fmarte,

Dat gij Moeder zijt en Vrouw. Uwe heuschheid wekt mijn zinnen,

Daar ik U, zoo lief van aart, - Kinders Kindren zie beminnen,

En ge uw zorg aan liefde paart, 'k Zie U met die klccnen fpeelcn

Aan uw fchoot, waar gij met lust Hun de handjes weet te Irreelen ,

En dc zachte koontjes kuscht.

'k Hoor

Sluiten