Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ECHTGENOOTE EN KINDEREN. i€9

'k Hoor uw malfchè rede vloeïjen ,

Op hun kinderlijk verftand j Dat gij aan de Deugd wil boeijen

Die Gods vrees in 't harte plant. Hierom moet ik U ook minnen ,

En mijn Liefde aan U belleen 5 Ja! mijn Gaè, met ziel en zinnen

Lieve ik U , ja U alleen: Blljdfchap van mijn rijzend leven,

Door deeze aardfche rampwoeftijn. Wel ik heb ze aan U gegeeven, En zij zal fteeds de uwe zijn. Maar fchoon die voor U mag weezen, 'k Heb. nog grooter Liefde in 't hart Voor Hem, die mij heeft geneezen

Van mijn bange boezcmfmart. Daarom geef ik, o mijn Gade ! Die aan U niet blij te moê;

L 5 Neen

Sluiten