Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERIGT.

Een kleine brochure vordert fomwifleh zoo wel een voorberigt als een volumineus boek in 4'». — Elk fchrijver heeft zijn raifon fuffifante tot een preface, avant-propos of discours preliminaire, waarom zou hij dan, die door V opftellen van dit bagatelletje zig ook een fchrijver noemt, niet iets pour 1'eclaircisfement van dit flukje in een voorberigt zeggen. — Het oogmerk van dit boekske verfchilt van alle hedendaagfche uitkomende fchriften. — Staatkunde vindt men 'er niet in; — godgeleerdheid — wijsbegeerte — regtsgeleerdheid enz. zal men 'er vergeefs * % ' in

i.

Sluiten