Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bast er ing van Neêrlands zeden, bij de zoogenaamde beau monde; men heeft het un ftile a la mode gegeeven, cm te verflaanbaarder en aangenaamer voor hen te zijn: zij zullen 'er zig naar V leeven in ontdekken even als in een fpiegel, hun geliefst meubel, wijl ze tog altoos gaarne zig zeiven zien. — Be aanteekeningen zijn egt, fchoon zomtijds wat fatiriek; een fchrijver mag immers zoo wel badinant als ferieus de waarheid zeggen, V eerfle is

veelal van meer effecT: als het laat/Ie. De na-

gelaaten papieren eens Franfchen Gouverneurs van een Neêrlands jongeling, zijn in denzelfden flljl en fmaak als het digtflukje en bevatten veele waarheden , befchaamend inderdaad ten opzigte onzer zeeden, maar van een onontbeerlijk nut voor onze

char-

Sluiten