Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C 5 >

Wie zag ooit bidets gebruiken (5) dan door dames naar den ton?

Die van fchaamte nimmer bloozen, als 't maar fransch is, dan is 't £0».

Ie-

p,ur Ut inventie», du luxe'. Wij Hollanders zijn 'er maar domöoren en lompe fchepzels bij.

(4) Bij voorbeeld: Cabinets i Vantique, a tête de belier enz. Bureaus en cylindre, en oStogone, en commode enz. confoles , des pots pouris en forme des vafes, des vafes po«r chandelles et fleurs, qui offrent un agreable garniture Ac ebeminêe en biver enz. TM» a jeu en etoile, en demi eerde, a 1'italicnne, waar uit van onderen in't midden een kandelaar i trois tranches kan gefchooven worden. Tahle au jeu 4 tiroir, deeze is van een aardige inventie, beflaat weinig plaats en heeft vier laaden. Een gezelfchap, dat vierfpeelpartijën uitmaakt, kan hier van gebruik maaken; ieder laade bevat inwendig twee fraai gewerkte beweegbaare voeten, en de laaden zelve zijn met groen lak« bekleed, en leveren, de voeten uitzettende, vier fpceltafelties.- Dit beknopt meubel is thans zeer en vogue, vooral in Amfterdam enz.

(5) rinvemion du bidet est ime des plus indecentes. Ik zag dus een ftoel 't eerst bij gemelden tapisfeur. Onze dames vonden 'er weinig fmaak in, of liever waren nog te zedig, om dat meubel te gebruiken. Madame de'la . . . kogt 'er een, dit was genoeg, de kraj.t van 't voorbeeld werkte, en zeden dien tijd zijn de bidets in gebruik dog niet algemeen. Ik zal, zoo decent mij mooglijk is, derzelver gedaante en gebruik befehrij-

'ven. Het verbeeldt een ftoel, de zitting ftrekt meer in de lengte naar voren dan in de breedte ter zijden, en is met fluweel bekleedt, in dezelve h eene langwerpige opening, waar onder «n pot de cbambre de pcrcelai-

nej

A 3

Sluiten