Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•C 8 >

die hem vriendelijk berispte,

dat hij, lid van 's Lands bellier, vaderlandfche deugd veragte

ora der franfchen fmaak en zwier. Veel bewijzen kan men toonen,

hoe een Neêrlands jongeling, door den grooten tour te reizen»

niets leert dan verbastering. Meestal heeft dit plaats bij zulken,

welker rang hen aanzien geeft, en wiens gouverneur lafhartig

nooit diens jonglings wil weêrftreeft. (7} On a fait un tour en france,

dit's genoeg; wat leert men daar? Nuttig niets, maar flegts fottifes,

deugdverlies en eergevaar.

VOpe-

<?) Dit ziet alleen op zulke franfche gouverneurs (de goede, wan; m zijn 'er ook, niet te nagefprooken) die hunne elêves in alles believen , en hun fmaak eêr verderven dan verbeetercn. — In een breedvoerig aanhangzel, hier agter gevoegd, zal men zulks ten duföUjklte en «aar gaarheid opgehelderd vinden,

Sluiten