Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 18 >

*c Is een kort tafreel der zeden

van onz' natie, en is 't wat fterk s

h is tog fpreekende en de waarheid ftaaft het met haar heilig merk.

Waar zijn Neêrlands oude zeden,

waar onze eerde eenvoudigheid? Toen de aloude Batavieren

maatig leefden, fteeds bereid om met fpeer en fchild te vegten,

wen m'in 't minst hunn' regten fchondt*, zij verdedigden 's Lands vrijheid,

eendragt was hun fterkst verbond.

WeelCis) in *t laatst des voorigen jaars zond ik aan een vriend een vers, getiteld Nederland, Lierzang, met vrijheid, om zoo 't der druk tvaardig was, het als dan iemand te geeven. — Eenigen tijd daarna ontving ik eenige gedrukte exemplaaren, zonder plaatstekening; zelfs heb Jk het tot heden in geene der couranten die ik lees geannonceerd gezien. Dit doet mij denken dat het fchaarsch en weinig bekend is. Die 't bevitten, zullen zien, dat het daar uit overgenoome veel veranderd, ver I^eerdeH en verbeeterc! |L

Sluiten