Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< io >

Weelde was 'er niet te vinden;

overdaad was niet bekend; kuischheid was 't fieraad der maagden;

godsdienst was in 't hart geprent; huwlijkstrouw werd nooit gefchonden;

pligtverzuim verflrekte een fmet; 'sLands verbonden bleeven heilig;

heerschzugt wierd gefluit, belet, O! in die regt gouden dagen

bloeide ons nederlands gewest; flaaffche dwang deed niemand vreezen;

vrijheid was, en bleef, gevest. Geen' heerschzugtige opperheeren,

ftreefden toen naar de oppermagt, niemand liet zig plaagen, drukken,

de eendragt was 's lands grootfte magt. Maar, helaas! die gouden tijden,

de oude opregte eenvoudigheid, zijn uit nederland verdweenen;

y/elk een grievend onderfgheid!

B s» Vreem-

Sluiten