Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< SI >

Valschheid, agterklap en laster,

laage en laffe fpotternij, zelfsbelang en fnoode listen,

zijn de ziel der maatfchappij. 'k Zwijge een kwaad, hier fterk gekankerdt,

't geen, welëer door 's Hemels vuur, heele fteden zag verdelgen

als een gruwel voor natuur* 'c Geld is de afgod deezer eeuwe,

dien 't ontbreekt keert elk den nek; maar men buigt, eerbiedig, vriendlijk,

voor een rijkgekleeden gek. Vriendfchap, 't edelst zoet van 't leeven

vondt men eertijds algemeen; nu een waaren vriend te vinden

is 't uit duizend nauwlijks één. Zuivre, opregte en tedre liefde

fterk-te eertijds den huwlijksband; nu is de Echt, door deugd gevestigd,

als een ftaartfter in ons land.

B 3 Eer-

Sluiten