Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 23 >

Schöone en frisfche jongelingen

kwijnen in de vaag der jeugd j h dartel ongebonden leven,

fmoort hun pligt, en eer, en deugd. Dit's tafreel van neêrlands zeden;

mooglijk zegt men: 't is te fterk. Dan hoe 't zij, 'c is de ondervinding

die zulks {haft met waarheids merk, Mogt men eens den tijd beleeven,

dat men de oude eenvoudigheid onzer eerde Batavieren

zag langs Batoos kust verfpreid! *i magtig TyrUS, 't trotsch Cathago,

de eerde koopdeên van 't heelal, zagen, door een dartle weelde

kwijnende, eindelijk hnn val. Dat men hier die pesten teugle!

tot den wortel zelf befnoei, eer zij verder onheil teelen

voor 's lands welvaart en 's volks bloei.

B 4 Eind-

Sluiten