Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INTERE SSANT

AANHANGSEL.

De volgende gedagten of aanmerkingen, want ik weet waarlijk niet welk een naam 'er aan te geeven, kwamen door een zonderling toeval in mijne Landen; wie 'er de fchrijver van is weet ik niet, zoo veel egter weet ik , dat het vermoedelijk is opgefteld door den Gouverneur eens aanzienlijken jongelings.— Die Gouverneur werdt onlangs op 't oaverwagtfte onzigtbaar, zonder dat men 'er bepaaldelijk eenige redenen toe wist. — Men vondt eenige agtergelaaten papieren van hem, mooglijk door den haast vergeeten; zijn Eleve las, volgens de gewoonte der hedendaagfche heertjes, wijl ze hunnen tijd beter kunnen befteeden, weinig, en gaf mij, op mija verzoek, de papieren zijns Gouverneurs. — Ik las dezelve

Sluiten