Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*C -9 >

yais gout! geen kleur is immers akeliger en naardcs — ja monfelgneur le diable wordt zelfs altoos zwart afgebeeld. — In 't midden deezer eeuw heeft men het getenteerd. — Men zag le livre de quatre couleurs — les livres a la mode en rouge et yert, maar ils font parus et disparus au même temps. Hoe kwam zulks, alleen par un manque de gout. — Thans fchrikken onze dames, aan Couleurs en nuance gewoon , op 't gezigt dier treurige letters — ze zijn goed voor le petit peuple en voor boeren oogen, maar oogen du beau monde, en dit zijn, fijne, delicate, doordringende oogen moeten op aangenaame voorwerpen vallen. Wij klaagen over de onkunde, die meestal heerscht bij onze aanzienlijke heertjes en dames; dan die onkunde fpruit misfchien alleen uit onze droevige manier van drukken. — Boeken met groene, roode, blaauwe letters, zouden bij de beau, monde fterk gezogt en de zwaarfie werken, ja zelfs; de vaderlandfche hiftorie naar dit concept gedrukt, ^lleen om de kleur der letters geleezen worden.

Waas-

Sluiten