Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 33 >

Clairen heeft deeze reform 'c eerst op 't Tooneel in Parijs ingevoerd.

Geen onderneeming gelukt ooit zonder courage : i— zo men voor 50 jaar onze heertjes in zijde en linnen gekleed, als vrouwen gekapt, (2) en onze dames met lakenfche of wollen jasfen en chapeaux én panache, gezien had, men zou hun befpot hebben; "nu zegt men 'er niets van; want 't is de mode, et cela fuffit. Lompe en onkundige hollandfche oogen zien zomtijds een vrouw voor een man aan, om dat zij met een nok wandelt,- en een man voor een vrouw, om dat hij een grooten waaijer voor de zon gebruikt. (3)

Men

(i) Dat onze heertjes na de mode zig dus kappen is algemeen, dan, o verbastering! zommige jeugdige leeraars, die'er wel uitzien, ziet men met zulk een geëdmifierd hoofd ten predikftoel treeden, en deezen hebben altoos de meeste dames onder hun gehoor, die meer zijn coëfure en propreté dan zijn bekwaamheid admirecren. — Zulke leeraars zijn egter afflammelingen van den eerwaarden Pouponmlle, wiens leven, uit egte berigten, hier misfehien bijgevoegd zal worden. Uitg.

(3) 't Gebruik der waaijers,eertijds alleen den vrotivven eigen, fchijnen zij nu door de parafoh aan de heeren afgeftaan te hebben, hoe on-

eiten

c

Sluiten