Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 35 >

waar tóe tog zijn ons. de deugden nodig ? zij Zijn immers reeds voor lang uit de beau monde gebannen: iemand, die als eertijds, deugdzaam is, durft in geen cercle cï la mode verfchijnen, want men zou

hem

falie califichet als de dames. — De Mdrq&is C. werkt aan een uitgertrékt gefchiedkundig bock in 4 deelén in 4to., getiteld: Traité Hiflarique, fbi. fique et morale de l'utiliti des inventians du luxe , avec fig. illum. Dit werk Zal om deszelfs kostbaarheid, in Parijs door Sottanville le jeune, bij intekening gedrukt worden, en hier in, zoo men mij berigt, bcflaat fiaire de fevantail bijna de helft Van 't 3de deel; nieuwsgierigen wag;en des naar de uitgave van dat cbef d'oeuvre d'efprit. — Nu nog iets wezenlijks aangaande de waaijers.— Derzelver maakfel, momoering, en al *.vat tot hun uiterlijk fieraad behoort, is door de Franfche academisten breedvoerig verklaard , mee ophelderende platen in la defoiption des arts et metiers, waar van reeds 80 cahiers in fol. het ligt zien. — Men maakt in Parijs waaijers van twee Huivers, tot 30 of 40 piftoolen het ftuk; de geringde, en de middenzoorten, worden a la grosfè de douzt gouzaines, en les beaux « la piece , verkogt. De waaijerhandel in Parijs, zoo door deszelfs vertier iri dié ftad, en buiten dezelve, als door de verzending naar andere rijken, is bijna ongeloof'baar; want 'er zijn waaijermaakers in 't groot, die buiten het geen zij uit de winkels,'in de ftad, en naar de omleggende plaatfen, debiteeren, nog jaarlijks verzenden voor meer dan 20, 000 livres. Naar Spanjen, Engeland en Hol. land worden de meeste gezonden, waar van 't kleinfte gedeelte egter aldaar gebruikt, en 't overige weder van daar naar andere landen gezonden wordt. Schoon 'er nu in Vrankrijk, vooral in Parijs, zoo veel waaijers in foonen gemakt èn verkogt worden, komt 'er egter ook een

me-

C 2

Sluiten