Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 39 >

vooronder-field thans de nodige talenten in iemand, dien men wil avanceeren. — Eertijds had men getekende en contra getekende, gezegelde en dubbel gezegelde bewijzen nodig, om te toonen dac men 10, 15 , of 20 jaaren als geleerde, dat is, en mifantrope had geleefd, onophoudelijk mechanifche en phifïfche proeven deed, zig dagelijks bezig hield in 't doorbladeren eener menigte folianten, daar zomtijds voor geen penning bon fens uit te haaien viel. — Nu vraagt men geen bewijs van verfland: een fraai gecoëfeerd hoofd, eene charmante houding, een elegant kleed, eene delicate converfatie, vooral bij de dames, dit alles is de besce recommandatie om geavanceerd ce worden. — Welk eene gelukkige verandering! verheugen wij ons des over 't affchaffen dier flaaffch

gebruiken. Elk leest thans boeken naar zijn

fmaak; — VEmile, Yevangile du jour, Vhomme machine , Systême de la nature, Therefe philofophe, zijn gelukkig in de plaats dier dégoutante ftudie gekomen, die de fchranderfle geesten verdoofde.

C 4 Maar

Sluiten