Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 4o >

Maar wat is een fchrandere geest?- Hij is, naar mijne definitie, de rand der bevalligheden, 't Elixir der aardigheid, en 't vlug zout der converfatie. Dee, ze uitdrukkingen, onverftaanbaar voor 'tdom gemeen, zijn egter verilaanbaar pour les gens de ma trempe.-. Een fchrandere geest, maakt de reden befchaamd, doet het gezond vermand zwijgen en fpot 'er meê. Hij weet met fmaak een kleed te kiezen; een delicieux foupé te inventeeren; een dame asfurant aan te zien om haar te confufiöneeren; een fublime merite te (lellen in 't allongeeren van den kleinen vinger om een briljanten ring in de oogen te doen fchjfteren; in een trainante uitfpraak te bezigen, of bijna onverftaanbaar fchielijk te praaten; met de oogen te fpeelen ; de fchouders van pas op te trekken; bevallig te lagchen; op ftraat binnensmonds te zingen; enfin den godsdienst en deszelfs bewijzen in een oogenblik omver te ftpoten door zijne zoogenaamde railleriës. — Zie daar een fchranderen geest è la moderne. — De mode dus unherfeel werkende,

moe:;-

Sluiten