Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. 47 >

les pridpiades; Tradu&ion de meur[lus; en le chimiri le plus facile pour arriver a Venfer, traduit de Vanglois. — Voorts un Colleclion des ceuvres de Theatre; — eenige pieces fugitives en kleine brochures, moeten hier en daar op de ftoelen en tafel leggen; — van de philofophie moderne meest zulke die met de ziel en den godsdienst fpotten. — In de natuurlijke hiftorie Buffbn en Linnoeus, om de naamen en de menigte boekdeelen; — dan nog, contes moraux et a rire ; jaarlijks almanachs chamants in foorten; Diclionnaires kan men niet misfen, vooral niet, lé diclionnaire philofophique en Vesjprit de V Enciclopedië enz. enz. Eindelijk moet men alle verboden boeken ten düurflen prijze koopen en die fraaij laaten binden. — In 't verzamelen van plaaten moet men de galantlle kiezen, want dit is de nieuwüe fmaak; eenige airs d"opera en. muziekwerken eindigen zulk eene magnifique colleclie.^

Thans zal ik der fchoone fexe ook eenige weinige lesfen geeven om in de asfemblees aictemuncen,

want

Sluiten