Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< $i >

'c Gezond verftand en de fpreukjes van 't rood kousje zijn van één foorc. Fi du bon fens! ik bemin al wac aardig is, en waarlijk 't gezond verftand heeft niets bevalligs nog aardigs ; mij dunkt ik zie het in 't zwart gekleed, met un parruque en folio, den mond langzaam openende , en elk in verwagcing brengende iets verftandigs te zullen hooren : eindelijk zegt zij, dat de oorlog een nadeelige zaak is, en dat 'er veel eerlijke lieden in omkomen: o la belle decouverte! — mijn elêve, gister avond alleen naar een asfemblée zijnde, kwam deezen morgen ten 7 uuren , niet zeer nugteren te rug; hij vertelde mij onbefchaamd, dat hij met eenige eerfte debauchees bij twee charmante dames den nagt had gepasfeerd, en vermaaken genooten , die hem tot nog geheel onbekend waren geweest. — Ik prees hem, en die was voor mij une decouverte des plus importantes. — Hij is in

e

goede handen gevallen, wij zullen, 'er den ftijven Da en

Sluiten