Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 5<* >

du Cour et du Theatre (4), Uanc de pUtre, eponges enz., 't was niet genoeg bloozende ce zijn, men moest zelfs incarnat en nacarnat worden. — Dit Hrp toen fterk in 't oog. _ Een vroom misfk.

naire

(4) 't Bhnketzel, ww. over men, .1 zints langen tijd, de dames befpot heeft, is waarlijk niet meer te dulden, door de manier waar op het thans gebruikt wordt. De ingrMlnn., waar uit'zommige foorten gecoverd zijn, fchenden zomtijds het vel en bederven de kleur. Sieur maillet heeft iets uitgevonden, 't welk dat gebrek niet heeft, maar integendeel de eigenfchappen om de kleur te verfrisfehen en 't vel te bew,a_en;1is een foort van vinaigre nug,t di,, ;„ zekeren ^ ^ *W avec le peau, en de natuurlijke bloezende klebr fsrfaiumm im{. teer,; het vloeit niet, en men kan zig veilig met een doek wnsfehen, zonder dat het verdwijnt of een vlek aan den doek maakt. Het houdt verfchciden dagen «and, en men neemt het alleen weg met vinaigre de millepertui, of azijn van St. Jans kruid, welke even als de roode azijn aan het vel niet fchaadt; men vindt deeze beide vinaigre, bij den Heer mailUt a Pari,. Zie hier een nieuw foort, de andere overtreffende, door la i.m.if.11. aanmeten te Parijs uitgevonden: zij noemt het laaul de caname, en bereidt het, en tasfe, en {!*.,.,., „ ett poudrs. Hfit ^ li/eert niet alleen de fchitterende leevendigheid der italiaanfche roos waar 't heeft nog die uitmuntende eigenfehap, Qln de frisfche kleur zeer lang te bewaaren, doet iemand van 50 jaaren wel 20 jaarcn jonger fehijnen, en is derwijze bereid, dat het racer dan 30 jaaren kan duu. ren, en aetfs buitenlands verzonden worden zonder iets van deszelfs. kragt te verliezen.

Sluiten