Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C 6"i >

crates deed dien beminnelijken atheenfchen jonge» ling zijn eigenliefde verzaaken, de zaaden van weelde «en wellust waren reeds van zijn jeugd in zijn hart geplant , en dit tuigen zommige zijner daaden, maar de kragt van een waardig voorbeeld ontbrak hem, en dus wierden die zoo uitmuntende talenten , helaas! gefmoord.

Ik verheug mij, nu ik onze jonge heertjes zig Zie zuiveren en fubtilifeeren in het ftookhuis der aardigheden, om een lighaam, door debauches verouderd, te verjongen. — Ja ik zie met verrukking onze dames zig derwijze gedraagen en leeven , om door den zeef der bevalligheden den fijnen bloem van hun wezen te bewaaren , en de fubïile deeltjes van hun verftand te fcheiden van het grof zaad van dat plomp , onnut, gezond verftand, waar van de Hollandfche waereld, grace

aax modes, welhaast gezuiverd zal zijn. Mijn

Elêve bezit 'er reeds niet meer van , en , voor

mij

Sluiten