Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERKLEURING

VAN HET

T IJ TEL VIGNET»

JE en Poëet in den Hollandfchen Thuin, welke met Orart* je Boomen ( *) beplant is, zittende in een peinzende houding met zijn hand aan 't hoofd, het welk met lauweren, de kroon der Dichters, ver fier d is; bezig zijnde de Pourtretten der Doorluchtige Oranje Telgen te befchouwent koomt hem inden zin een werk der beminnelijke Dichtkunst aan die Vorjlelijke Perfonadien op te dragen, welker deelen voor hem op den voorgrond leggen; terwijl hij met zijn linker arm rust op de pedeftal van een Colom, die met Oranje bladeren en vruchten omwonden is, als een.bewijz zijner fiandvastfgheid voor het luifterrijke Huis van Nasfau ; voor dezelve is de lier van Apol geplaatst, en achter hem het oog der Voorzienigheid, onder welks almachtig opzicht men thans op roozen, welken in den Thuin geftrooid leggen, gaan mag. Ter zijde ziet men den zangberg,het zinlijke der edele Poëzij, en neevensden Poëet op de Pedejïal} den Inktpot met een pen, aan een zijde gezet, tot èen teeken dat het Werk voltooit is.

(•>■) Men is gewoon diOranjeUomen doorgaans in potten of tobbens te. zetten- maar men heeft voegzaamer gedacht die «Is in den Thum ge. plant, ie verbeelden; ten blijke dat dezelve in dien grond wortels ge. Jchooten hebben, en men 'er das niet ligt san zal tarnen die te ■mU.v verwerpen als weleer»

Sluiten