Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FOOI JS. JS JS $r.

JDaar de beminlijke Dichtkunst in de verlichte tijdkringen onzer eeuw zich tot een zeekeren trap van volmaaktheid verheeven ziet, heb ik niet dan fchroomhartig mij kunnen bepaalen om een gedeelte mijner Poëtifche harfenvruchten ter Drukperfe over te geeven. Onvolmaakte eerftelingen van jonge Dichters vinden thans zelden bemoedigende Meqeenen, daar groote vernuften, over 't algemeen genoomen, veelzins met het hatelijk zwak bezield zijn van zich tot fchampere Vtiters en geenzins lot geneegen onderrechters te Ji'ellen; ja! 't vooroordeel vuurd bij fommtgen deezs neiging aan, en doemd, zelfs op den enkelen klank van * g den

Sluiten