Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN

H E E R E W. P* TORNJSUIX DE MIKKEE.,

BIJ de UITGAAVE ZIJNER

Ikprijze uw' fleren moed; daarge, in de bangfte tijden, Altoos oprecht dorst zijn, in fpijt van fmaad te lijden: Gij toonde, wijl de twist vast blaakte aan allen kant, Uw' iever voor orange, en 't lieve vaderland; En vreesde niet om Hout de taal van 't hart te fpreeken; Hoe zeer men om uw heen de moordtrompet mogt fteeken, 't Tesfalisch loof, dat ge u hebt om de kruin vergaart, Maakt u den ed'len naam van vaderlander waard: De oprechtheid was altoos een gronddeugt der Pataaven; Een laage wuiflatij voegt niet dan laffe flaaven.

* Stijg

Sluiten