Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stijg nu, 't is vrede in 't Land, ten hoogen Pindus op; Er groeijen mirteblaën en roosjes op den top. Rasmoogtgij 't hooft der deugt met bruiiofts kransjes eieren,

Als wij Louïzas echt en Willems trouwfeest vieren

De trouw en eerbied, aan Orange lief betoont,

Wordt thans door muiterij beledigt noch gehoont.

Streel fteeds uw' landsgenoot door vaderlandfche zangen Zoo moogt ge eens d'eereprijs voor uwen vlijt erlangen;

En — zoo mijn wensch gezegent zij, Zoo ftrceft ge eens d'ouden Hooft en Vondel zelf voorbij.

's Gravenhage, M. G. DE CAMBON, ben 6 October gcb. VAN DER WERKEN. 1789.

AAN

Sluiten