Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij (laat ftandvastig pal, in 's warelds wisfelingen: Zoekt flegts der Maatfchappij, als waardig lid, te zingen. Toont, aan Civilis Kroost, nog korts zoo zeer gefmaad,

Hoe God: fchoon de afgrond woed)zijn'Lievling nooitverltót; Maar 's vijands yzren kop, tot ftuifzand kon verpletten; Om, Nasfauws Eereftoe!, onwrikbaar vast te zetten: Te fiïjveh 's volks belang, verknocht aan 't Vaderland, Door 't zevenvouwig fnoer, der Staaten Unieband. —

J. M. S O B E L S,

den 7 van Buitengewoon Lid en Secre-

Wijnmaand taris der Dichtkundige Maat-

1 7 8 9- Schappij te 'j Groovenhaage.

TOE-

Sluiten