Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ja.' fchoonaan zijns pen wlerd blinkend goud gebooden, Eleef hij zich zelfs gelijk, en volgde zijn gemoed;

De liefde voor 's Lands Hoofd, hoe ook bekneld in nooden. Had hooger prijs bij hem dan leeven — lijf en goed.

Heb dank dan.trouweVriend ! heb dank voor deeze uw' dichten;

Onthaal uw vrienden meer op zulke lekkernij: Zo lang aan 's waerelds rond de zïlvre maan zal lichten, j

Leeft uwe naam in roem, tot roem der Poëzij. 't Oprecht batavisch kroost - Apolloos waardfte zoonen.

Staan op den toon verrukt van uw vergode lier; En haasten zich om ftrijd uw' vlijt en deugd te kroonen ,

Met eenen zegenkrans der laggendfte eerlaurier. En dit gaf ook mij moed met vreugd de hand te dwingen. Door welke ik om uw kruin het loof van Pindus vlecht: Mijn nimf zal onvermoeid naar zulk een eerkroon dingen, Terwijl op uwe taal, mijn hart fteeds amen zegt.

Dordrecht, Joh. Barht. de GLINT den 8 Octobeb. i 7 8 o.

AAN

Sluiten