Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN

H E E R E W. P. TU3LNBUIX DE MIKKEN ,

bij de UITGAVE van ZIJN ED. BUNDEL

"Vergun, ö kunst vernuft! dat mijne zwakke geest* Den welverdienden Lof uw veeder toe moog zingen! Schoon kennis mij ontbreekt, den vrijen luit te dwingen,

Is uw bataaffche taal mijn Nimf ten fpoor geweest-

De Vriendfchap gaf mij vuur, en heeft mijn pen beftierd;

Daar gij zoo meenigwerf een liefde voelde ontbranden;

Om trots- de bitze nijd, te zingen voor die panden, Met welker namen gij thans deez' uw' Bundel tiert. -—■ * 4 Ja<

Sluiten