Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR MIJN

GEEERDEN VRIEND DEN

H E E R E W. P.TURNBUIX DE MIKKER;

«ij GELEGENHEID dsr UITGAVE van DESZELFS

M M 3ST G M X JP O JE % X,

Heeft ooit een vrije Lier,

Met een vergode zwier Voor 't Vaderland, tot roem der Almacht, zig doen hooren;

't Is dien mijn's hartevrind,

Wiens trouw een eer-kroon wind Welks glans voor eeuwig blijv' tot fpijt der tweedragt glooren.

Zijn

Sluiten