Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP HET

2W M 3ST (Gr JE X W JE JR. JK,

VAN DEN

H E E R E W. P. TU3LMBUIX DE MIKKEN

JLeen, Batavier! het oor, wen gij dit werk hoort leezen: Roep uit! dit is een Lier, waarvoor de nijd moet vreezen. Waanwijsheid, tree terug, — uw' trots word hier gefluit: Brom vrij met hooge borst, een haatüjk vonnis uit, — Geen nood, — dees hartetaal kan alles overwinnen; Die boeit het vriendenhart — dieflreelt vernoegde zinnen:

En vraagt gij', wie het is die zulk een aandagt geeft?

Het is de Mikker, die voor eedle harten leeft.

's Gravenhage, NEMO PLACET OMNIBUS,-

ÖEN 1 2 OcTOBER 1789,

Sluiten