Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 M E N G E L P O. 'Ê Z X E:

Hallclujab ! driemaal heilig

De volmaakte mggarflortd: 't Eeuwig burgerfcliap wordt veilig,

Door den zoen van 't vreêverbond. Wat gensó! de Vorst der waereld Treed, met wonclerglans bepaércld,

Voor 't gevallen kroost op de aard; ** 't Weezen aller eeuwen kringen, ï-i, voor fnoode doemeljngen

In een laage (tal gebaard.

Thnonpjezantcn! looft uw Koning: ■ <:

Eerd zijn liefde-heerfchappij! Znalge (toet der beemelwooning!

Dat uw mond hem 't danklied wij. 't Zalig volle, door hem geheiligd , Eer de waereld was beveiligd,

Is voor 'svijands wraak geredr 't Flonkerlicht der vrecde-tran~fen, Heeft door zijne glorie-glansfen,

d'Euvlen trots der hel verplet.

Hallelujab , Orgclftemmers

Van het nieuw Jcrufilem! Juicht tot eer des llangcntcmmers!

Vang der. veldelingen flcm ! 't Ooften, praald met zegen (traalen, Die 't geweld des vloeks doed daalen,

Waar door 't recht ontluisterd wierd; De uc'uend, dien 't heelal moet vieren, Wil dnor paradijs laurieren,

Hemelsch zangkoor ! zijn gefierd.

Goëls

Sluiten