Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENUELPOEZYE. 13 D E

STANDVASTIGE CHRISTEN I N

S> JL TT K.

Eoov den Heer, mijn hart naar booven!

'k Buig mij needer voor mijn God, En blijf fteeds mijn Goël looven,

Hoe ook zij mijn Ieevens lot. Schoon, geprangd door teegenheeden,

Van den waereldling vcrfmaad, Leef ik dankbaar, weltcvreccen —

Vergenoegd met deez' mijn' ftaat.

; b 3 Hij,

Sluiten