Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELPOËZIE. 25

HET ' T

O 2T (Gr 3£ X O O

VAN

PETRUS

op de ZEE VAN TIBERIAS*

ft Petrus! word gij dus door 't ongeloof gedreeveh?

6 Petrus! wankelt gij in uwen fleren moed?

ö Petrus! vreest gij, daar uw Heer u koomen doet? é Petrus! kan uw hart voor 't woên der winden beeven ?

C Is

Sluiten