Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 MENGELPOËZIE. 6 Neen: oprechtheid zingt u toe op zuivre toonen;

Geontvangd een' hartenwensch van een' verblijden geest. Het dichtloof daar mijn nimf uw hoofd mee tracht te kroonen,

Is Hechts door mij gegaard, als voor een vriendfchap-feest.

Leev' lang, is mijne zucht; dat nooit u druk bejeegen.

Stijg eens als uw geflacht ten hoogen eeretop. Smaak altoos 't vol genot van 'shemels milden zegen:

En hou, door wijze deugd den naam van Clifford op.

Ja! leev' tot ge eenmaal grijs en wars van de aardfche dreeven,

U 't veege ftervens uur door Jezus ziet bereid, Om, door den laarften fnik van een volzalig fnecven, Te juichen voor gods troon tot in alle eeuwigheid! i Dec. 178x.

\

T ER

Sluiten