Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3« MENGELPOËZIE.

Ach! wy blijdfchap fireelt uw' Vader

't Hart, op uw' geboortedag!

Tree mijn guitjen, treed wat nader,

Dat ik u omhelzen mag!

Heden is 't een Jaar geleeden

Dat ik 't eerfle kusje las,

En, met zuivre teederheeden,

Jezus voor u dankbaar was,

Toen 'k u voordroeg op mijne armen

Aan dien dierbren kindervrind,

Om uw kieltjen te befchermen,-

Tegen 't woên der zondenwind.

6 , wat vreugd, aanvallig wichtjen!

Zie, ei zie, uw vader fchreid!

'k Wijde in dit mijn blijdfehaps dichtjen,

God een zucht van dankbaarheid.

6, Wat vreugd.' ik mag u drukken

Aan mijn wellust voedend hart,

En in u de vruchten plukken

Van geheelde liefde fmart.

'k Zie

Sluiten