Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELPOËZIE. 43

Wil door uw wijsheid haar verblyden, Schenk haar 't bezit der zilvre deugd, Wil haare kieltjes begelijden , Zend zegendriften tot haar vreugd; Laat tijdbre welvaart: haar verzeilen, Tot ze eens, geheiligd van het flof, Op Englen fchachten zullen fnellen Naar 't eeuwig zalig hemelhof. Dit, hartediefjes! zijn mijn zuchtjes, Voor u, bij Sions kindervrind; Hij gunn' 'er u van de eelfte vruchtjes! Dit is de beê van die u mind.

Vaartwel mijn fchatjes al uw leeven. Blijft uwer oud'ren oogenlust. Plukt veele roosjes op heur dreeveii; Dit word u door mij toegekust. Den 24 Augujlus 1782.

D 2 E Y t

Sluiten