Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELPOËZ TE, 4{>

Gun — vergun mij u te wijden 't geen voor u mijn veder fchreef,

Met dit zuchtjen tot den hemel! ach dat zesde Willem leev'."

Of zond gij, mijn prins! misduiden, dat ik u iets dankbaar wij ?

Neen; uw hart zal nooit verfmaden'tgcen uw deugd geheiligd zij.

Ja — geaanvaard het; — 'k juich in blijdfchap, — god zegt amen

op mijn bcê>

En uw luk — uw heil en glorie, brengd een Sernph van hem meè.

D 5 AAN

Sluiten