Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Co M E N G E L P O 'È Z Y E.

V, die de loosverzonnen klippen

Der valfche vrijheids vrienden kendt. Lii nimmer, veinzend met uw lippen,

Uw wettige ovcrheeden fchcndt, Uw drilt is waard te zijn gepreezen! Uw glorie is ten top gereezen!

Eens heeft de deugt gezegenpraald; Eens,— toen gij zwoer, der fchuttren rechten Nooit door den dwang te zien beflechten;

Dan, wen ge 't met uw bloed betaald.

Gaat voort! gaat voort! manhafte mannen!

Grijpt het musquet met blijdfchap aan; Maar toont nooit gunst voor heltijrannen,

Die nassauw naar het leeven ftaan! Leert roer en fabelkling hanteercn! Doch blijft den flaaffchen ijver weercn,

Die zich alóm door 't land verfpreid — Het ftrijden voegt bataaffche knuisten; — Maar fchandlijk is 't, zo heldenvuisten

Verkracht zijn door d'ondankbaarheid.

Gant

Sluiten