Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELPOËZIE, 83

Flux nijgt een aaklig ach! en wee! Van over Maasftads Itille wallen;

't Gevelde vuurroer barst alrel, ■ En braakt een jacht van donderballen.

Zie daar d'onnozelheid vermoord

Jeugd, kunne en ouderdom doorboort, t En 't bloed uit hart en hartaar fpringen;

.Verwoefting juicht in zegepraal . Nu zal ze oranje 't moordziek ftaal Jn 't vredelievend harte wringen. .

Hem, die voor 's hoogften aangezicht! Alle ed'le deugden faamen mengelt

Wiens wijsheid niet dan zegen fticht, .En 't vorftlijk nasfauwsbloed verengeit:

Wiens wapenmuur, van 't wanklen vrij,

Befiaat in 't puik der burgerij: Beef Neerland — dat u de aard verzwelge!

Hij valt — met hem u vrijheids eer;

Het juk is vaardig — buig u neer, Of wacht — dat u 't musket verdclgeJ

In

Sluiten