Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g<5 MENGELPOËZ Y E.

Der troffen bloedvaan ligt ter neer; ' Hun kracht, hun macht ligt gantsch verbroken j

Hun tweedrachts geesfel doet niet meer Den grond van bloed en traanen rooken: Der muitren boog is nu verlamd; Hun pijlen ftomp, hun hand verltramd; Hun klingen, door gods wraak verbrijzeld; Hun fpeeren door zijn arm geknot; Men prijst — men looft-weer Neêrlands god; Zijn eer. zij eindloos hoog gevijzeld i

Zoo fpreekt de burger thans weer vrij!

Zoo zingt de jeugd van druk onthecven ! Zoo galmt de fchoone maagdenrij,

Onwetend, hoe bevrijd van beeven ! Zoo ftamcld de achtbare ouderdom, Met Neêrlands grijzen heldendrom,

En brengt zich thans getrouw te binnen, De dagen zijner mannen kracht, Toen Vrankrijks dwingende overmacht Oranje 't ftaatsrper deed herwinnen.

Wanneer

Sluiten