Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M E N G E L P O Ë Z Y È. §S>

En gij,/die voor het vaderland Van waare zucht en yver brandt, En gruwt van aterlingen! juicht met mij, juicht, 't is thans de tijd, Wij zyn van 't dwangziek juk bevrijd! 't Is tijd triümf te zingen.

Triümf! de vrijheid word herlteld Reeds heft ze 't moedig hoofd naar boven:

Triümf.' het dreigende geweld

Word iri den ijzren boei gekneld ; In d'ijzren nacht verfchooven.

Triümf.' de muitzucht ligt geveld! Haar vipekrot is veriïooven!

SLOT-

Sluiten