Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELPOËZIE. $f

Op wiens wenken, duizend reien,

duizend, duizend cherubs vlién. Leer mijn zangiter u te loven,

uw driê'enheid eer te biên; Eer te biên van 't dankbaar harte,

dat van zuivre liefde gloeit, En van wellustvolle zuchten,

zuchtén van erkentnis, vloeit. Duld, dat thans een weemlend ftofjen

neerval voor uw majefteit, En, om 't lot van 't zuchtend Neerland,

voor uw oogen tranen fchreit. Neerland, 't erf van mijn geboorte,

Neêrlands erf, door Nasfauw vrij» Word door overmaat van zonden

't bloedtoneel der tijrannij. Billijk, billijk dus, die ftraffen,

die het van uw hand gevoelt! Billijk, zoo uw gramfchap blixemt,

zo zij op verdelging doelt!

G 4 Het

Sluiten