Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ico M E N G E L P O Ë Z T E.

Neen: 't fpeeltuig is verflramd, 't is nat bedaauwd met traanen, Die 't fel gefchokt gemoed uit kwijnende oogen boort; —

Het bromt mijn fnikken na; en, 't doet mij vrolijk waanen Wen de enge boezem zwoegt, en zucht op zuchten fmoort.

AAN

Verfchoon, roemwaardige! ai.verfchoon mijn flaauwe krachten!

Ik eer, 'k aanbid de gloor — de luister van uw jeugd! En, kan mijn wensen van god ooit eenig heil verwachten ' Zoo leeft gij, rampvrij grijs; en — zalig door uw deugd.

Sluiten