Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io+ MENGELPOËZIE;

'k Wil het gouden fnaartuig fpannen,

dat oranjes lof verbreid. Nasfauw. hoe tirannen vloeken,

zij ook nu mijn zang bereid. Hem, hem zal ik .eeuwig minnen,

fchoon de macht der hefie woed. Met dien gloed dier zuivre 'wellust

die het hart eens braaven voéd. Met de wellust, die de liefde

in een vrijen boezem kweekt, En 't gevoel van eerbied voedde,

dat door dankbare oogen fpreekt. Uw', uw' Jaardag zal ik vieren,

lieve George, met een lied! Ai, misduid mij, fchaamlen zanger

zulk een wellust traanrjen niet. In het rein genoegen deelend

van uws hoogen Stamhuis vreugt, Zie 'k met blijdfchap 't zonlicht rijzen

van uw vorstelijke jeugt.

Van

Sluiten